Sürdürülebilir Alışveriş, Sürdürülebilir Hayat

Akasya ve Akiş GYO olarak tüm paydaşlarımız için tutkuyla değer üretirken; sürdürülebilir kalkınma için öncülük etmeyi temel değerlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda sektörümüz ve Türkiye için örnek oluşturan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

2019 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesiyle uyumlu olarak faaliyet gösteriyor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı sahipleniyoruz. Yanısıra, ilgili performansımızı yıllık olarak hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla paydaşlarımıza sunuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI

Hayata Hayat Katıyoruz

Akasya olarak, sedir ve kızılçam ağaçlarından oluşan kocaman bir orman ile hayata hayat katıyoruz. Ağaçlandırılması gereken, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçları ile toprağın hayat bulması için ecording ile el ele veriyoruz. Siz de doğaya can vermek istiyorsanız buraya tıklayabilir veya karekodu telefonunuza okutabilirsiniz.

Dijitalleşme ve Bilgi Güvenliği

Stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda; insan odaklı, müşteri ve çalışan deneyimine öncelik veren, tüm karar verme süreçlerine veri sağlayan, aynı zamanda modern teknolojileri etkin ve verimli kullanarak fark yaratan sonuçlar ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında hayata geçirilen Akasya Mobil Uygulaması ile, pazarlama aktivitelerimize yeni bir mecraya taşıdık. Akıllı mobil cihazlara indirilen uygulama ile özel günlere yönelik kampanyaları hayata geçirdik.

İklim Güvenliği

Operasyonlarımızı iklim değişikliğinin yarattığı riskler ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle yürütüyoruz. Bu nedenle operasyonlarımızın çevresel etkisini asgari seviyelere indirmek için çalışıyoruz. Mevcut tüketimlerimizi etkin bir şekilde sürekli olarak kontrol edip verimliliği artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. 2019 yılında Akasya ve Akbatı’da 367.700 TL’lik çevre koruma yatırımı gerçekleştirdik.

BREEAM Sertifikası

Akasya, dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel değerlendirme sistemi BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) tarafından verilen sertifikayı 2018 yılında “Mükemmel” derecesiyle aldı.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin memnuniyet seviyelerini en üst seviyede tutabilmek adına sürekli olarak yeni uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz. Demografik değişiklikler ve dijitalleşme gibi megatrendleri yakından takip edip; iş yapış şeklimizi ve sunduğumuz hizmetleri bu faktörleri gözeterek yönetiyoruz. Akasya, 2019 yılında Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği tarafından iki ayda bir yapılan Gizli Müşteri Araştırması’nda 100 üzerinden 94,36 puan aldı.

Yeşil Kontrol Sertifikası

Akasya olarak; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İletişim ve Katılım, Müşteri Geri Bildirim Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Ortak Koşullar ana başlıkları altında bağımsız bir denetim sonrasında, işletmelerin sürdürülebilir iş uygulamalarındaki yeşil taahhütlerini ve başarılarını doğrulamak ve teşvik etmek için geliştirilmiş olan, gayrimenkul sektöründe Green Check – Yeşil Kontrol Sertifikası’nı altın seviyesinde almaya layık görülen ilk alışveriş merkezi oldu.

Akyaşam Çevre Politikası

İklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketilmesi, tüm dünya adına önemli çevresel riskler oluşturmaktadır. Şirketlerin operasyonları üzerinde etkilere sahip bu risklerin proaktif biçimde yönetilmesi hem çevresel hem de operasyonel sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Bu sorumluluğun farkındalığıyla, operasyonların çevresel etkilerinin asgari seviyelerde tutularak sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Operasyonlar ulusal ve uluslararası kabul görmüş kalite sistemleri doğrultusunda yürütülmekte, çevre dostu teknolojilere yatırım yapılmakta ve çevresel performans takip ve gözetim altında tutularak sürekli daha iyi performans hedeflenmektedir.

Çalışanların farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve ilgili konulardaki bilgi düzeylerinin geliştirilmesi çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda özel öneme sahiptir. Bu kapsamda çalışanlarımıza düzenli çevre eğitimleri olanağı sağlamaktadır.

Bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı ve teknolojimizi şirketimiz vizyonu doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,

Tüm çalışanlarımıza çevre bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak, takım çalışması anlayışını hâkim kılmak. Etik değerlere, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal şartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,

Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunmasına, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek, geri kazanımı teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak hedeflerimizdir.

Bu çerçevede kuruluşumuzun çevre yönetim sistemleri politikası;

 • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm tedbirleri almak,
 • Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
 • Karbon ayak izimizi azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak, sürdürülebilir kılmak,
 • Çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının çalışanlarımız arasında arttırılması için eğitimler
  ve etkinlikler düzenlemek,
 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile verimli enerji ve emisyon yönetimi uygulamalarını geliştirmek,
 • Doğal kaynakların korunması ve bilinçli kullanılması kapsamında su tasarrufu, geri dönüşüm ve atıkların kaynağında azaltılması konularında projeleri hayata geçirmek,
 • Çevre konusundaki tüm yasal düzenlemelere uygun şekilde operasyonları yönetmek,
 • Değerlerimizden ödün vermeyerek tüm paydaşlarımızın kuruluşumuza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.
Devamı

Akyaşam İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak yarınların bizim güvenli çalışmamızın bir ürünü olduğu bilinciyle iş gücümüzün sağlık ve güvenliğine en yüksek derecede önem göstererek, tüm departmanlarda sıfır kaza odaklı bir İSG yönetim yaklaşımını benimsiyoruz.

Çalışanlarımıza, kiracılarımıza, müşterilerimize, ziyaretçilerimize ve diğer paydaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak için uluslararası ve ülkemiz mevzuatının gerektirdiği tüm uygulamaları iş süreçlerimize entegre etmenin sorumluluğunda çalışıyoruz.

Akyaşam olarak çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirip eğitim almalarını sağlayarak farkındalıklarını artırıyor; çalışanlarımızın güvenlik ile ilgili her konuda sorumluluk üstlenmelerini kolaylaştıran bir ortam sunuyoruz.

Yönetim sistemlerine ilişkin tüm düzenlemeler kurum kültürümüz olarak benimsenmiştir. Sürekli ve sürdürülebilir gelişme ve büyüme potansiyelindeki şirketimiz, tüm süreçlerinde yaratıcı ve dinamik bir hizmet anlayışını benimsemiş ve sürekli kıl­mıştır.

Bu çerçevede kuruluşumuzun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politikası;

 • Etik değerlere, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal şartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine uymak,
 • Bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı ve teknolojimizi şirketimiz vizyonu doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak, takım çalışması anlayışını hakim kılmak,
 • Tüm faaliyetlerimiz ve paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sürekli kılmak,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm tehlike ve riskleri sistematik ve proaktif bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli azami seviyedeki koruyucu tedbir, ekipman ve önlemleri alarak tüm süreci sürdürülebilir kılmak,
 • Kontrolümüz altındaki tüm çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin beklenti ve görüşlerine değer vermek, etkin danışma ve katılım düzenlemeleri oluşturmak ve bu düzenlemeleri engelleyecek tüm bariyerleri ortadan kaldırmak, olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken çalışanlarımızın hiçbir misilleme ile karşılaşmamaları için en üst seviyede yönetim desteği vermek, 
 • Değerlerimizden ödün vermeyerek tüm paydaşlarımızın kuruluşumuza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.
Devamı

Akyaşam Enerji Politikası

Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve çalışanları olarak; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, tesis yönetim faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara, standartlara ve ilgili diğer şartlara uygun olarak enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerimizde;

 • Çalışanlarımızın ve Üst Yönetimin tam katılım ve desteği ile tüm süreçlerimizde mevcut enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını ergonomik çalışma koşullarını engellemeden sağlamayı ve sürdürülebilirlik hedefine paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
 • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarımıza, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde, enerji sarfiyatının en düşük seviyede ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım ve satın alma faaliyetlerinde, enerji verimliliği uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı,
 • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı, bu amaca uygun olarak sistem kurmayı,
 • Enerjinin etkin kullanımı hakkında çalışanlarımızı ilk günden başlayarak sürekli bilinçlendirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımızla, Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için teknolojik gelişmeleri takip ederek, kuruluşumuzun genelinde başta çalışanlarımız olmak üzere gerekli bilgi, kaynak ve alt yapıyı sağlamayı,
 • Enerji performansı ve yönetiminde amaç ve hedefleri belirlerken sürekli iyileşmenin gözetilmesini,
 • Enerji perspektifiyle risk ve fırsatları değerlendirerek proaktif çözümler üretilmesini sağlamayı,

Enerji konusunda sorumluluk bilincini arttırmayı ve politikamızla ilgili farkındalıkları sağlamayı taahhüt ederiz.

Devamı

17.00-19.00 yazar listesi

 • Berrin Arı
 • Aysu Şahlı
 • Füsun Yurtman
 • Zeynep Penza
 • Ferhat Polat
 • Aylin Güney
 • Mustafa Kocaibiş
 • Burcu Banu Bilgin
 • Sevda Oltulu
 • Şebnem Özbay
 • Ertan Güleç
 • Tuğba İnceoğlu
 • Betül Altaylı
 • Ecem Başol
 • İlknur Çakıner
 • Birsen Ertan
 • Türkan Dalgıç
 • Işın Gülmez
 • Sevde Özsaygın

19.00-21.00 yazar listesi

 • Gülhanım Kasarcı
 • Neslihan Zeytinci
 • Özlem Korkmaz Turan
 • Zeliha Türkkan
 • Deniz Gökkaya
 • Irmak Ülcan
 • Nilay Türkmen
 • Nilüfer Canpolat Doğan
 • Özlem Barlok
 • Naz Kaya
 • Dilay Kuyucak
 • Aslıhan Keçim
 • Sibel Öksüm
 • Meltem Akhan
 • Ela Sever
 • Esin İmer
 • Elif Gümüş
 • Nalan Uysal Bağ
 • Ayşe Korkmaz
 • Cemile Kurtaş
 • İlkay Genç
 • Özlem Oğuz

Akasya web sitesinde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Politikası‘nı inceleyebilirsiniz.

Paylaş
WhatsApp
Telegram
Twitter
Facebook